LOGIN REGISTER

Team Statistics: PAS GIANNINA 1966 F.C.

Team Stats

POSITION POINTS GAMES GO. SHOTS GO./SHOTS ASS. PASSES TURNOVER F+ F- SENT OFF
14 27 30 19 237 1/12.5 12 1007 1143 452 530 99 0 6
OPPONENTS 38 309 1/8.1 28 1415 1155 504 478 63 1 3
POSITION POINTS GAMES GO.
14 27 30 19 99 0
SHOTS 237 GOALS/SHOTS 1/12.5
ASSISTS 12 PASSES 1007
TURNOVER 1143 FOULS SUFFERED 452
FOULS MADE 530 SENT OFF 6
OPPONENTS 38 63 1
SHOTS 309 GOALS/SHOTS 1/8.1
ASSISTS 28 PASSES 1415
TURNOVER 1155 FOULS SUFFERED 504
FOULS MADE 478 SENT OFF 3

Averages per Game

GO. SHOTS GO./SHOTS ASS. PASSES TURNOVER F+ F- SENT OFF
PAS GIANNINA 1966 F.C. 0.6 7.9 1/12.5 0.4 33.6 38.1 15.1 17.7 3.3 0 0.2
OPPONENTS 1.3 10.3 1/8.1 0.9 47.2 38.5 16.8 15.9 2.1 0 0.1
GO.
PAS GIANNINA 1966 F.C. 0.6 3.3 0
SHOTS 7.9 GOALS/SHOTS 1/12.5
ASSISTS 0.4 PASSES 33.6
TURNOVER 38.1 FOULS SUFFERED 15.1
FOULS MADE 17.7 SENT OFF 0.2
OPPONENTS 1.3 2.1 0
SHOTS 10.3 GOALS/SHOTS 1/8.1
ASSISTS 0.9 PASSES 47.2
TURNOVER 38.5 FOULS SUFFERED 16.8
FOULS MADE 15.9 SENT OFF 0.1

Players Stats

NAME GA. GO. SHOTS G/SH. IN. OUT. HEADS ASS. CROS. PASS. TURN. OWN SAVES STEALS CLEAR F- F+ PEN. M.PEN. M.CH.
BOUKOUVALAS MIHALIS 24 0 4 1 3 0 4 28/98 84 99 0 3 44 21 32 41 0 0 0 2 0 2256
LILA ANTI 19 0 11 0 9 2 0 5/14 75 41 0 3 55 23 76 32 0 0 0 7 0 1744
EVANGELOU STEFANOS 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 4 0 0 1 6 2 1 0 0 0 1 0 96
MIHAIL ALEXIS 26 0 6 0 0 6 0 1/5 31 38 1 3 54 40 32 15 0 0 0 8 0 2392
GIAKOS EVRIPIDIS 21 2 10 1/5.0 5 5 0 0 19/62 87 83 0 1 24 10 20 26 1 0 0 2 0 1322
TZIMOPOULOS THEMISTOKLIS 26 0 14 1 2 11 0 8/14 74 53 0 6 41 73 40 22 0 0 0 9 0 2332
ATHANASIADIS STEFANOS 23 2 23 1/11.5 9 2 12 1 3/8 53 75 0 0 14 8 39 20 0 1 5 10 0 1478
KRIZMAN SANDI 20 4 22 1/5.5 10 6 6 0 3/13 57 69 0 0 10 10 28 34 1 0 0 9 0 1468
PAMLIDIS GIORGOS 15 0 12 4 0 8 1 5/15 24 56 0 0 5 2 13 15 0 0 1 3 0 825
SHERGELASHVILI LASHA 10 0 10 0 9 1 0 24/70 27 35 0 1 4 5 20 11 0 0 0 1 0 950
KARGAS GIANNIS 8 0 6 2 1 3 0 3/11 32 24 0 1 11 13 24 15 0 0 0 6 0 712
ΚΑΣΤΡΟ FABRY 16 1 9 1/9.0 1 6 2 0 6/13 67 46 0 1 33 7 38 25 0 0 0 7 0 1327
SIONTIS STEFANOS 12 0 4 2 1 1 0 3/3 24 15 0 0 14 5 17 2 0 0 0 5 0 626
MANOS DIMITRIS 14 3 20 1/6.7 16 2 2 0 0/6 7 44 0 0 4 1 14 12 0 0 3 1 0 954
XYDAS GIORGOS 15 0 7 3 3 1 0 2/11 11 27 0 0 5 0 8 11 0 0 0 1 0 620
LEO JEAN-BAPTISTE 14 1 9 1/9.0 5 3 1 1 0/7 6 35 0 0 2 0 6 11 0 0 1 0 0 566
VIDAL HIGOR FELIPE 15 0 7 3 4 0 0 6/27 32 37 0 0 19 0 14 30 0 0 2 2 0 754
PANTELIC DUSAN 11 0 7 0 7 0 0 8/30 37 32 0 0 19 3 14 15 0 0 0 3 0 719
VELLIDIS MARKOS 21 0 0 0 0 0 0 0/0 24 27 0 76 86 72 0 4 0 0 0 6 0 1990
SKONDRAS APOSTOLOS 19 0 5 0 0 5 0 0/1 27 22 1 2 17 38 13 21 0 0 0 4 0 1393
DOLOVAC ENES 4 0 3 1 2 0 1 3/7 7 10 0 0 4 0 4 5 0 0 0 1 0 320
APOSTOLOPOULOS ALEXANDROS 16 0 5 3 2 0 2 8/33 52 54 0 1 24 17 18 11 0 0 0 1 0 1252
NIKOLIAS ALEXANDROS 28 3 24 1/8.0 13 11 0 2 15/53 123 121 0 0 44 1 26 38 0 0 1 6 0 2451
MICHAEL NEOFYTOS 9 0 0 0 0 0 0 0/0 4 15 0 24 30 14 0 2 0 0 0 0 0 853
NAUMETS VLADYSLAV 3 0 1 0 1 0 0 0/0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 46
CIKARSKI MITE 7 0 1 1 0 0 0 2/12 12 17 0 0 14 1 13 8 0 0 0 3 0 618
KAKUBA ALEX 5 0 0 0 0 0 0 3/15 11 16 0 0 6 3 5 3 0 0 0 0 0 369
KUZYK OREST 4 0 3 0 3 0 0 0/4 4 13 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 188
LOUKINAS GIANNIS 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 3 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 61
MYSTAKIDIS GIANNIS 10 1 14 1/14.0 5 8 1 0 6/22 15 30 0 0 4 0 9 16 0 0 1 1 0 470
TOTALS 30 19 237 1/12.5 85 90 62 12 161/554 1007 1143 2 122 588 375 530 452 2 1 14 99 0 31152
NAME GAMES GOALS
BOUKOUVALAS MIHALIS 24 0 2 0 2256
SHOTS 4 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 1 OUT. 3
HEADS 0 ASSISTS 4
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 98/28 PASSES 84
TURNOVER 99 OWN GOAL 0
SAVES 3 STEALS 44
CLEAR 21 FOULS MADE 32
FOULS SUFFERED 41 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
LILA ANTI 19 0 7 0 1744
SHOTS 11 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 0 OUT. 9
HEADS 2 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 14/5 PASSES 75
TURNOVER 41 OWN GOAL 0
SAVES 3 STEALS 55
CLEAR 23 FOULS MADE 76
FOULS SUFFERED 32 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
EVANGELOU STEFANOS 1 0 1 0 96
SHOTS 0 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 0 OUT. 0
HEADS 0 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 0/0 PASSES 0
TURNOVER 4 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 1
CLEAR 6 FOULS MADE 2
FOULS SUFFERED 1 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
MIHAIL ALEXIS 26 0 8 0 2392
SHOTS 6 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 0 OUT. 0
HEADS 6 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 5/1 PASSES 31
TURNOVER 38 OWN GOAL 1
SAVES 3 STEALS 54
CLEAR 40 FOULS MADE 32
FOULS SUFFERED 15 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
GIAKOS EVRIPIDIS 21 2 2 0 1322
SHOTS 10 GOALS PER ATTEMPTS 1/5.0
SHOTS IN BOX 5 OUT. 5
HEADS 0 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 62/19 PASSES 87
TURNOVER 83 OWN GOAL 0
SAVES 1 STEALS 24
CLEAR 10 FOULS MADE 20
FOULS SUFFERED 26 PENALTIES 1
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
TZIMOPOULOS THEMISTOKLIS 26 0 9 0 2332
SHOTS 14 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 1 OUT. 2
HEADS 11 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 14/8 PASSES 74
TURNOVER 53 OWN GOAL 0
SAVES 6 STEALS 41
CLEAR 73 FOULS MADE 40
FOULS SUFFERED 22 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
ATHANASIADIS STEFANOS 23 2 10 0 1478
SHOTS 23 GOALS PER ATTEMPTS 1/11.5
SHOTS IN BOX 9 OUT. 2
HEADS 12 ASSISTS 1
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 8/3 PASSES 53
TURNOVER 75 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 14
CLEAR 8 FOULS MADE 39
FOULS SUFFERED 20 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 1 MISSED CHANCES 5
KRIZMAN SANDI 20 4 9 0 1468
SHOTS 22 GOALS PER ATTEMPTS 1/5.5
SHOTS IN BOX 10 OUT. 6
HEADS 6 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 13/3 PASSES 57
TURNOVER 69 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 10
CLEAR 10 FOULS MADE 28
FOULS SUFFERED 34 PENALTIES 1
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
PAMLIDIS GIORGOS 15 0 3 0 825
SHOTS 12 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 4 OUT. 0
HEADS 8 ASSISTS 1
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 15/5 PASSES 24
TURNOVER 56 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 5
CLEAR 2 FOULS MADE 13
FOULS SUFFERED 15 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 1
SHERGELASHVILI LASHA 10 0 1 0 950
SHOTS 10 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 0 OUT. 9
HEADS 1 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 70/24 PASSES 27
TURNOVER 35 OWN GOAL 0
SAVES 1 STEALS 4
CLEAR 5 FOULS MADE 20
FOULS SUFFERED 11 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
KARGAS GIANNIS 8 0 6 0 712
SHOTS 6 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 2 OUT. 1
HEADS 3 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 11/3 PASSES 32
TURNOVER 24 OWN GOAL 0
SAVES 1 STEALS 11
CLEAR 13 FOULS MADE 24
FOULS SUFFERED 15 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
ΚΑΣΤΡΟ FABRY 16 1 7 0 1327
SHOTS 9 GOALS PER ATTEMPTS 1/9.0
SHOTS IN BOX 1 OUT. 6
HEADS 2 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 13/6 PASSES 67
TURNOVER 46 OWN GOAL 0
SAVES 1 STEALS 33
CLEAR 7 FOULS MADE 38
FOULS SUFFERED 25 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
SIONTIS STEFANOS 12 0 5 0 626
SHOTS 4 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 2 OUT. 1
HEADS 1 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 3/3 PASSES 24
TURNOVER 15 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 14
CLEAR 5 FOULS MADE 17
FOULS SUFFERED 2 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
MANOS DIMITRIS 14 3 1 0 954
SHOTS 20 GOALS PER ATTEMPTS 1/6.7
SHOTS IN BOX 16 OUT. 2
HEADS 2 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 6/0 PASSES 7
TURNOVER 44 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 4
CLEAR 1 FOULS MADE 14
FOULS SUFFERED 12 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 3
XYDAS GIORGOS 15 0 1 0 620
SHOTS 7 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 3 OUT. 3
HEADS 1 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 11/2 PASSES 11
TURNOVER 27 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 5
CLEAR 0 FOULS MADE 8
FOULS SUFFERED 11 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
LEO JEAN-BAPTISTE 14 1 0 0 566
SHOTS 9 GOALS PER ATTEMPTS 1/9.0
SHOTS IN BOX 5 OUT. 3
HEADS 1 ASSISTS 1
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 7/0 PASSES 6
TURNOVER 35 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 2
CLEAR 0 FOULS MADE 6
FOULS SUFFERED 11 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 1
VIDAL HIGOR FELIPE 15 0 2 0 754
SHOTS 7 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 3 OUT. 4
HEADS 0 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 27/6 PASSES 32
TURNOVER 37 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 19
CLEAR 0 FOULS MADE 14
FOULS SUFFERED 30 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 2
PANTELIC DUSAN 11 0 3 0 719
SHOTS 7 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 0 OUT. 7
HEADS 0 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 30/8 PASSES 37
TURNOVER 32 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 19
CLEAR 3 FOULS MADE 14
FOULS SUFFERED 15 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
VELLIDIS MARKOS 21 0 6 0 1990
SHOTS 0 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 0 OUT. 0
HEADS 0 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 0/0 PASSES 24
TURNOVER 27 OWN GOAL 0
SAVES 76 STEALS 86
CLEAR 72 FOULS MADE 0
FOULS SUFFERED 4 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
SKONDRAS APOSTOLOS 19 0 4 0 1393
SHOTS 5 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 0 OUT. 0
HEADS 5 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 1/0 PASSES 27
TURNOVER 22 OWN GOAL 1
SAVES 2 STEALS 17
CLEAR 38 FOULS MADE 13
FOULS SUFFERED 21 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
DOLOVAC ENES 4 0 1 0 320
SHOTS 3 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 1 OUT. 2
HEADS 0 ASSISTS 1
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 7/3 PASSES 7
TURNOVER 10 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 4
CLEAR 0 FOULS MADE 4
FOULS SUFFERED 5 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
APOSTOLOPOULOS ALEXANDROS 16 0 1 0 1252
SHOTS 5 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 3 OUT. 2
HEADS 0 ASSISTS 2
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 33/8 PASSES 52
TURNOVER 54 OWN GOAL 0
SAVES 1 STEALS 24
CLEAR 17 FOULS MADE 18
FOULS SUFFERED 11 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
NIKOLIAS ALEXANDROS 28 3 6 0 2451
SHOTS 24 GOALS PER ATTEMPTS 1/8.0
SHOTS IN BOX 13 OUT. 11
HEADS 0 ASSISTS 2
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 53/15 PASSES 123
TURNOVER 121 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 44
CLEAR 1 FOULS MADE 26
FOULS SUFFERED 38 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 1
MICHAEL NEOFYTOS 9 0 0 0 853
SHOTS 0 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 0 OUT. 0
HEADS 0 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 0/0 PASSES 4
TURNOVER 15 OWN GOAL 0
SAVES 24 STEALS 30
CLEAR 14 FOULS MADE 0
FOULS SUFFERED 2 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
NAUMETS VLADYSLAV 3 0 0 0 46
SHOTS 1 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 0 OUT. 1
HEADS 0 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 0/0 PASSES 0
TURNOVER 2 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 0
CLEAR 0 FOULS MADE 3
FOULS SUFFERED 0 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
CIKARSKI MITE 7 0 3 0 618
SHOTS 1 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 1 OUT. 0
HEADS 0 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 12/2 PASSES 12
TURNOVER 17 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 14
CLEAR 1 FOULS MADE 13
FOULS SUFFERED 8 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
KAKUBA ALEX 5 0 0 0 369
SHOTS 0 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 0 OUT. 0
HEADS 0 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 15/3 PASSES 11
TURNOVER 16 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 6
CLEAR 3 FOULS MADE 5
FOULS SUFFERED 3 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
KUZYK OREST 4 0 0 0 188
SHOTS 3 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 0 OUT. 3
HEADS 0 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 4/0 PASSES 4
TURNOVER 13 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 0
CLEAR 1 FOULS MADE 1
FOULS SUFFERED 2 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
LOUKINAS GIANNIS 1 0 0 0 61
SHOTS 0 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 0 OUT. 0
HEADS 0 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 0/0 PASSES 0
TURNOVER 3 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 0
CLEAR 1 FOULS MADE 1
FOULS SUFFERED 4 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
MYSTAKIDIS GIANNIS 10 1 1 0 470
SHOTS 14 GOALS PER ATTEMPTS 1/14.0
SHOTS IN BOX 5 OUT. 8
HEADS 1 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 22/6 PASSES 15
TURNOVER 30 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 4
CLEAR 0 FOULS MADE 9
FOULS SUFFERED 16 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 1