"/> " /> " />
ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Οδηγίες

ΟΔΗΓΙΕΣ

Το λογότυπο της Super League, τα λογότυπα των πρωταθλημάτων υποδομής καθώς και τα σύνθετα λογότυπα του πρωταθλήματος Super League – ΟΠΑΠ και των Κ20 – Novasports και Κ17 – Novasports, επικοινωνούν μέσω ενός συμβόλου, τα πάντα που κάνει και αντιπροσωπεύει ο συνεταιρισμός.

Για την επίτευξη του στόχου ενός ισχυρού εμπορικού σήματος απαιτείται μια συνειδητή, συντονισμένη και συνεπής προσέγγιση επικοινωνίας και συμπεριφοράς.

Ο σκοπός αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, είναι να εξασφαλιστεί η συνέπεια στην εμφάνιση, αισθητική και τον τρόπο με τον οποίο η Super League παρουσιάζεται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Όταν τα μηνύματα μεταδίδονται μέσα σε ένα συνεπές και σταθερό πλαίσιο και ενισχύουν την εικόνα και την προσωπικότητα της εταιρείας, οι επιπτώσεις τους μπορούν να αξιοποιηθούν για να αυξήσουν την προσοχή και την αναγνώριση της στο κοινό.

Για να διασφαλιστεί η συνέπεια και η εφαρμογή των οδηγιών, η Super League  διαθέτει τα υλικά που φέρουν το λογότυπο της, και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο εμπορικό της τμήμα για κάθε διευκρίνηση ή απορία.

Η εφαρμογή του λογοτύπου από τρίτους χρειάζεται την έγκριση της Super League.

Αρχεία